Fundació CIC

T. 93 200 11 33 / fundacio@fundaciocic.org

Directori

DIRECTORI

cic
thau barcelona

Thau Barcelona
Av. d’Esplugues, 49-53
08034 Barcelona
93 203 01 54
thaubcn@fundaciocic.org

cic batxillerats

CIC Batxillerats
Via Augusta, 205
08021 Barcelona
93 200 11 33
batxillerats@fundaciocic.org

escola idiomes

CIC Idiomes
Via Augusta, 205
08021 Barcelona
93 200 11 33
idiomes@fundaciocic.org
Gràcia
Mataró
Sant Cugat

Thau Sant Cugat
Av. Generalitat, 199 – 201
08174 Sant Cugat
93 589 81 08
thausc@fundaciocic.org

CIC Cicles
Torrent de les Flors, 68-70
08024 Barcelona
93 200 11 33
informacio@fundaciocic.org

Virtèlia
Vallmajor, 11
08021 Barcelona
93 200 11 33
virtelia@fundaciocic.org

thau barcelona

Thau Barcelona
Av. d’Esplugues, 49-53
08034 Barcelona
93 203 01 54
thaubcn@fundaciocic.org

Thau Sant Cugat
Av. Generalitat, 199 – 201
08174 Sant Cugat
93 589 81 08
thausc@fundaciocic.org

cic batxillerats

CIC Batxillerats
Via Augusta, 205
08021 Barcelona
93 200 11 33
batxillerats@fundaciocic.org

CIC Cicles
Torrent de les Flors, 68-70
08024 Barcelona
93 200 11 33
informacio@fundaciocic.org

escola idiomes

CIC Idiomes
Via Augusta, 205
08021 Barcelona
93 200 11 33
idiomes@fundaciocic.org
Gràcia
Mataró
Sant Cugat

Virtèlia
Vallmajor, 11
08021 Barcelona
93 200 11 33
virtelia@fundaciocic.org