Fundació CIC

T. 93 200 11 33 / fundacio@fundaciocic.org

La Fundació

La fundació

cic
La Fundació

la nostra història

La Fundació CIC, Coneixement i Cultura, és una entitat al servei de la societat catalana en els àmbits de la cultura i de l’educació. Va ser fundada a Barcelona, l’any 1950.
En la difícil situació creada per la dictadura, va realitzar una tasca de conservació i difusió de la cultura catalana tot formant part d’un ampli moviment de resistència cultural. La Institució, al llarg d’aquests anys, ha anat evolucionant i s’ha anat adaptant a les exigències dels nous temps.

Avui, la Fundació CIC es continua refermant com a dinamitzador del panorama pedagògic i cultural del nostre país, tot incorporant en la seva oferta educativa estudis que donen resposta a les necessitats de la societat actual.
La Fundació CIC ha estat distingida amb la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. També van rebre aquesta distinció la que fou la seva fundadora i directora M. Rosa Farré i el seu director pedagògic Joan Triadú.

La Fundació cic
Fundació història

Ideari

En l’actualitat, el futur que s’albira en l’horitzó planteja grans desafiaments de tot ordre: socials, econòmics, tecnològics i culturals. Vivim immersos en un canvi d’època i això obliga repensar i redefinir, de nou, el sentit de l’acció educativa i els ideals de la nostra institució per aclimatar‐la al present i garantir els nivells d’excel∙lència. L’Ideari que presentem, a continuació, recull la memòria viva de la Institució, l’herència que s’ha anat construint al llarg dels anys i pretén ser un instrument útil i creatiu per afrontar els reptes de futur amb fidelitat als ideals que van fer possible el naixement de la Institució.

el nostre estil

El nostre estil d’educar

L’escola pretén formar persones autònomes, altruistes, creatives i coneixedores de les seves pròpies possibilitats. Participatives, solidàries, que s’estimin la pau i que se sentin identificades amb la llengua, la cultura, els costums i les aspiracions del país on viuen, Catalunya. Persones alhora rigoroses i exigents en el treball, obertes als avenços i amb afany constant de renovació i d’obertura.
El projecte educatiu de l’escola es fonamenta en quatre

principis que són la base dels seus continguts i les seves activitats:
· L’educació en els valors de l’humanisme cristià.
· La pedagogia participativa, integral i personalitzada en l’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
· El català com a llengua d’aprenentatge, vehicular i de coneixement de la cultura pròpia.
· L’obertura social basada en l’educació com a servei als altres i a la societat.