Fundació CIC

T. 93 200 11 33 / fundacio@fundaciocic.org

Informació Econòmica

INFORMACIÓ ECONÒMICA

cic
Informació econòmica

BALANÇ SOCIAL

Les activitats de la Fundació tenen una especial repercussió en els col·lectius als quals van dirigides les seves accions, que incideixen en els àmbits següents:

Població en edat escolar (Curs 17/18)

Balanç social

Joves que participen en activitats de lleure
Activitats de lleure i número de persones beneficiàries. Activitat d’estiu

Població que té interès per formarse al llarg de tota la seva vida
Creació d’ocupació
Resum de treballadors contractats

Memòries

Descarregar les memòries de la Fundació: