Fundació CIC

T. 93 200 11 33 / fundacio@fundaciocic.org

Organització

Organització

cic
Organització de la Fundació
Organització de la Fundació
cic

La Fundació CIC, de caràcter privat, creada l’any 1984, té com a finalitat l’ensenyament de qualsevol matèria i grau i les activitats culturals, educatives i formatives en general, d’acord amb l’ideari de la Institució. Els mitjans que utilitza la fundació per a realitzar els seus fins són la creació i sosteniment de centres escolars a Catalunya, l’organització de cursets, seminaris i conferències i qualsevol altra activitat cultural que contribueixi al compliment de les finalitats fundacionals. Actualment, la Institució té sis centres escolars en funcionament: Escola Thau Barcelona, Escola Thau Sant Cugat, Escola CIC Batxillerats, Escola CIC Cicles Formatius, Escola CIC Idiomes i Virtèlia Escola de de música.

Organigrama Fundació

Protocols

Descarregar els protocols de la Fundació: